Chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của các doanh nghiệp và cá nhân đã đóng góp hơn 4,5 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo. Để mọi trẻ em được uống sữa mỗi ngày, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và vươn cao cùng đất nước.