Trang chủ. Hình thức đóng góp
HÌNH THỨC ĐÓNG GÓP
Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ và tích cực từ tất cả các gia đình, cá nhân, nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp vì một “Việt Nam luôn vươn cao”, bằng cách ủng hộ trực tiếp vào Quỹ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hay gián tiếp tuyên truyền cho mục đích cao đẹp của chương trình.

THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN QUỸ SỮA VƯƠN CAO VIỆT NAM

Các khoản đóng góp tài trợ Xin Quý vị vui lòng chuyển vào tài khoản của Quỹ Sữa “Vươn cao Việt Nam” theo chi tiết sau:

Tên tài khoản: Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam (Quỹ BTTEVN)
Số tài khoản: 4100 100002910 7048888
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội
Mọi chia sẻ và đóng góp của Quý vị đều đáng trân trọng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tại:
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam
Số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
ĐT: (84-4) 37333134/37331223