Trang chủ . Hành trình mang sữa . Kế hoạch phát sữa
KẾ HOẠCH PHÁT SỮA  
STT Địa điểm trao sữa Đối tượng Thời gian Số ly sữa đã trao Tình trạng
1 Tuyên Quang Trường Mầm non – Tiểu học Tân Trào 14/5/2010 108.000 Đã phát
2 Côn Đảo Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc 10/7/2010 127.080 Đã phát
3 Bình Thuận Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật 31/7/2010 43.560 Đã phát
4 Bình Định Trường Dân tộc nội trú 28/8/2010 Hơn 20.000 Đã phát
5 Trà Vinh Trường Dân tộc nội trú 28/10/2010 73.890 Đã phát
6 Kon Tum Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật Cập nhật sau 175.500 Đã phát

 Ghi chú: Kế hoạch phát sữa tạm tính đến ngày 30/9/2010. Quỹ  Sữa sẽ tiếp tục cập nhật về: địa điểm, thời gian phát sữa, số ly sữa được trao trong thời gian sớm nhất.